Obec Police - Archiv úřední desky

Obec Police - Archiv úřední desky

Úřední deska

PopisDatum vyvěšeníDatum svěšení
Záměr pronájmu obecního pozemku v k. ú. Police u Valašského Meziříčí  (Vyhlášení záměru pronájmu)05.04.201721.04.2017
Kotlíkové dotace (Výzva pro fyzické osoby k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů)20.03.201721.04.2017
Rozpočtový výhled na léta 2015-2018 ()13.03.201712.04.2017
Rozpočet sociálního fondu na r. 2017 (schválený rozpočet sociálního fondu na r. 2017)13.03.201712.04.2017
Rozpočet Fondu rezerv a rozvoje na r. 2017 (schválený rozpočet fondu rezerv a rozvoje na r. 2017)13.03.201712.04.2017
Rozpočet obce Police na r. 2017 (schválený rozpočet obce Police na r. 2017)13.03.201712.04.2017
Nařízení Státní veterinární správy (ukončení - mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezp.nákazy - moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje)10.03.201726.03.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018-2021)07.03.201728.03.2017
Záměr pachtu obecního pozemku p.č. 588 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí (vyhlášení záměru pachtu)23.02.201723.03.2017
Informace o konání XXIII. zasedání zastupitelstva obce Police (Jednání ZO dne 22.2.2017)14.02.201722.02.2017
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komunikacích (opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích)09.02.201725.02.2017
Výběrové řízení na pracovní místo (pracovní místo: Strojník vodohospodářských zařízení, manipulační dělník)07.02.201720.02.2017
Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (informace k nové službě)12.01.201715.03.2017
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích)10.01.201726.01.2017
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení (oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení)23.12.201608.01.2017
Cenové oznámení (cenové oznámení stočného od 1.1.2017 - obec Police)16.12.201616.01.2017
Informace o konání XXII. zasedání zastupitelstva obce Police (Jednání ZO dne 15.12.2016)07.12.201615.12.2016
Rozhodnutí - stavební povolení lokalita Výpusta, I. etapa SO 01 Komunikace (stavební lokalita Výpusta I. etapa - Police, SO 01 Komunikace)06.12.201622.12.2016
Návrh rozpočtu Obce Police na r. 2017 - Soc.fond a Fond rezerv a rozvoje (Návrh rozpočtu na r. 2017 - SF a FRR)29.11.201615.12.2016
Návrh rozpočtu Obce Police na rok 2017 (návrh rozpočtu na r. 2017)29.11.201615.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Sdružení měst a obcí Východní Moravy (návrh rozpočtu na r. 2017)14.11.201629.11.2016
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na veř.přístupné účel.komunikaci ()11.11.201627.11.2016
Cenové oznámení (Cenové oznámení vodného a stočného od 1.1.2017 společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.)07.11.201631.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (návrh rozpočtu na r. 2017)02.11.201618.11.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem (Návrh rozpočtu na r. 2017 Svazku obcí pro hospodaření s odpady)27.10.201614.11.2016
Výzva k podání nabídky - pacht obecních pozemků v lokalitě Výpusta (pacht obecních pozemků v k.ú. Police u Valašského Meziříčí - lokalita Výpusta)25.10.201610.11.2016
Vyhlášení záměru pachtu obecních pozemků  (záměr pachtu obecníhc pozemků v k.ú. Police u Valašského Meziříčí - lokalita Výpusta)25.10.201610.11.2016
Oznámení o zahájení stavebního řízení (stavební lokalita Výpusta I. etapa - Police, SO 01 Komunikace)25.10.201610.11.2016
Informace o konání XXI. zasedání Zastupitelstva obce dne 20.10.2016 (Jednání ZO dne 20.10.2016)12.10.201620.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb (volby do Zastupitelstev krajů)22.09.201608.10.2016
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na účelové komunik (stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Police)20.09.201606.10.2016
Pozvána na zastupitelstvo ()14.09.201614.10.2016
Záměr odprodeje části obecního pozemku parc. č. 3/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí (Vyhlášení záměru odprodeje části obecního pozemku p.č. 3/1)06.09.201622.09.2016
Zlínský kraj poskytl dotaci (Zlínský kraj poskytl dotaci na akci: "Rekonstrukce chodníku v obci Police - I. etapa")01.09.201631.12.2016
Informace o počtu a sídle volebního okrsku (volby do Zastupitelstev krajů)23.08.201609.10.2016
Vyhlášení záměru odprodeje části obecního pozemku parc. č. 151/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí (Vyhlášení záměru odprodeje části obecního pozemku p.č. 151/1)12.08.201611.09.2016
Stanovení počtu členů volební komise (stanovení počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstev krajů dne 7.10. a 8.10.2016)08.08.201608.10.2016
Informace o konání XIX. ZO dne 11.8.2016 (Jednání ZO dne 11.8.2016)04.08.201611.08.2016
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti č.j. 196/2016 ()22.07.201607.08.2016
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích ()27.06.201627.07.2016
Veřejná vyhláška - uložení písemností ()22.06.201608.07.2016
Informace o konání XVIII. zasedání Zastupitelstva obce dne 23.6.2016 (Jednání ZO dne 23.6.2016)15.06.201623.06.2016
Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2015 (Fin. 2-12)07.06.201622.06.2016
Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2015 (rozvaha, výkaz ZZ)07.06.201622.06.2016
Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2015 (závěrečný účet za rok 2015, audit)07.06.201623.06.2016
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za r. 2015 (závěrečný účet MVK za rok 2015 - přílohy)31.05.201615.06.2016
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za r. 2015 (závěrečný účet MVK za rok 2015 - přílohy)31.05.201615.06.2016
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za r. 2015 (závěrečný účet MVK za rok 2015)31.05.201615.06.2016
Výkaz o plnění rozpočtu obce Police za rok 2015 (Závěrečný účet obce za rok 2015 - 2. část)27.05.201631.12.2016
Závěrečný účet obce Police za rok 2015 - 1. část (závěrečný účet obce za rok 2015 - 1. část)27.05.201631.12.2016
Opatření obecné povahy (Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07)24.05.201623.06.2016
Informace o konání XVII. zasedání Zastupitelstva obce dne 26.5.2016 (Jednání ZO dne 26.5.2016)18.05.201626.05.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích)02.05.201618.05.2016
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice p.H. zarok 2015 (Návrh závěrečného účtu za rok 2015 )29.04.201615.05.2016
Obchodní podmínky a Reklamační řád - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací)28.04.201628.05.2016
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2016 (daň z nemovitých věcí na rok 2016)28.04.201630.05.2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2015  (Police jednotná kanalizace)27.04.201628.05.2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2015 ČOV (Police kanalizace a ČOv)27.04.201628.05.2016
Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2015 (Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.)27.04.201628.05.2016
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (č.j. 024 EX 3817-08-468)25.04.201608.06.2016
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (č.j. 024 EX 3817-08-467)25.04.201608.06.2016
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (č.j. 024 EX 3817-08-466)25.04.201608.06.2016
Návrh závěrečného účtu Obce Police za rok 2015 (Návrh závěrečného účtu za rok 2015 - příloha č. 2)20.04.201606.05.2016
Návrh závěrečného účtu Obce Police za rok 2015 (Návrh závěrečného účtu za rok 2015 - 1. část)20.04.201606.05.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích)19.04.201605.05.2016
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba ()07.04.201614.04.2016
Informace o konání XVI. ZO dne 23.3.2016 (Jednání ZO dne 23.3.2016)17.03.201623.03.2016
Vyhlášení záměru pronájmu obecního ozemku p.č. 5006 a p.č. 5018 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí (Vyhlášení záměru pronájmu)29.02.201616.03.2016
Veřejná vyhláška - doručení návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje ZK v období 2012-2016 (Návrh Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje ZK v uplynulém období 2012-2016)25.02.201627.03.2016
Publicita ESF VPP (Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015)17.02.201631.12.2016
Záměr pronájmu části obecního pozemku parc.č.5719 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí (Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č.5719 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)16.02.201604.03.2016
Záměr odprodeje obecního pozemku parc. č. 600 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí (záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 600 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)16.02.201604.03.2016
Záměr na změnu smluvních podmínek nájemní smlouvy (záměr změny smluvních podmínek nájmu - Pravčická a.s.)16.02.201604.03.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na poz.komunikacích (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích)10.02.201620.02.2016
Informace o konání XV. zasedání Zastupitelstva obce dne 11.2.2016 (Jednání ZO dne 11.2.2016)03.02.201612.02.2016
Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení místní úpravy provozu na poz.komunikacích (opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích)20.01.201605.02.2016
Opatření obecné povahy  (Národní plán povodí Dunaje a národní plán povodí Odry)13.01.201629.01.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy (Národní plán povodí Labe)13.01.201629.01.2016
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního  (Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací)13.01.201629.01.2016
Výzva k podání nabídky - pronájem pískovny (výzva k podání nabídky na pronájem pískovny)16.12.201515.01.2016
Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor - kadeřnictví v budově has.zbrojnice (výzva k podání nabídky na pronájem místnosti - kadeřnictví v budovdě has.zbrojnice v Policích)16.12.201515.02.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (silnice III/43917 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)16.12.201504.01.2016
Vyhlášení záměru pronájmu 1 místnosti v budově hasičské zbrojnice (Záměr pronájmu 1 místnosti v budově has.zbrojnice za účelem provozu kadeřnictví)16.12.201515.01.2016
Informace o konání XIV. zasedání Zastupitelstva obce dne 22.12.2015 (Jednání ZO dne 22.12.2015)15.12.201522.12.2015
Rozpočet Fondu rezerv a rozvoje na r. 2016 (Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na r. 2016)14.12.201531.12.2016
Rozpočet sociálního fondu na r. 2016 (Rozpočet sociálního fondu na rok 2016)14.12.201531.12.2016
Rozpočet obce Police na r. 2016 (rozpočet obce na rok 2016)14.12.201531.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 (OZV č. 2-2015)11.12.201531.12.2015
Oznámení ceny stočného od 1.1.2016 (Oznámení o stanovení cenových podmínek (stočného) pro odvádění odp.vod pro rok 2016 v obci Police)11.12.201531.12.2016
Informace o konání XIII. zasedání Zastupitelstva obce Police dne 10.12.2015 (Jednání ZO dne 10.12.2015)02.12.201510.12.2015
Návrh rozpočtu Obce Police na r. 2016 - Soc.fond a Fond rezerv a rozvoje (Návrh rozpočtu na r. 2016 - SF a FRR)20.11.201507.12.2015
Návrh rozpočtu Obce Police na r. 2016 (Návrh rozpočtu Obce Police na r. 2016)20.11.201507.12.2015
Pozvánka na informační seminář "Kotlíkové dotace" ()16.11.201502.12.2015
Návrh rozpočtu na r. 2016 Sdružení měst a obcí Východní Moravy  (návrh rozpočtu na r. 2016 - SMO Východní Moravy)11.11.201526.11.2015
Návrh rozpočtu na r. 2016 svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (Návrh rozpočtu na r. 2016 - Svazku obcí Mikoregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko)09.11.201524.11.2015
Cenové oznámení (Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2016)09.11.201531.12.2016
Vyhlášení záměru pronájmu části obecních pozemků p.č. 5895,6407 a 6408 v k.ú. Police u Valašského Me (Záměr pronájmu částí obecních pozemků p.č. 5895,6407 a 6408 v k.ú. Police u V.M. (pískovna))02.11.201510.12.2015
Vyhlášení záměru odprodeje obecního pozemku p.č. 153 (Záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 153 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)02.11.201523.11.2015
Vyhlášení záměru pronájmu 1 místnosti v budově obecního úřadu (Záměr pronájmu 1 místnosti - kanceláře v budově OÚ v Policích)02.11.201510.12.2015
Informace o konání XII. zasedání Zastupitelstva obce Police dne 29.10.2015 (Jednání ZO dne 29.10.2015)21.10.201529.10.2015
Návrh rozpočtu na r. 2016 Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice p.H. (Návrh rozpočtu na r. 2016 Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice p.H.)19.10.201504.11.2015
Záměr odprodeje obecního pozemku parc.č. 5317 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí (Vyhlášení záměru )12.10.201528.10.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 (obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání)02.10.201518.10.2015
Informace o konání XI. zasedání Zastupitelstva obce Police dne 1.10.2015 (Jednání ZO dne 1.10.2015)23.09.201501.10.2015
Nařízení Státní veterinární správy (mimořádná veterinární opatření -k zajištění ochrany včel před morem včelího plodu)21.09.201521.10.2015
Veřejná nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu ()07.09.201507.10.2015
Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek ()04.09.201504.10.2015
Usnesení o dražební vyhlášce 2 ()01.09.201527.10.2015
Usnesení o dražební vyhlášce 1 ()01.09.201527.10.2015
Oznámení zahájení územního řízení - Oplocení pozemků Police- Lapač (stavba oplocení pozemků Police - Lapač)20.08.201505.09.2015
Oznámení zahájení spol.územního a stavebního řízení rodinná farma Police (stavba Rodinná farma Police)20.08.201505.09.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Police ()14.08.201515.09.2015
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Police ()14.08.201513.09.2015
Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek ()10.08.201530.09.2015
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna St ()17.07.201516.08.2015
Informace o konání X. zasedání zastupitelstva (Jednání ZO dne 22.7.2015)14.07.201522.07.2015
Zlínský kraj poskytl dotaci (Zlínský kraj poskytl dotaci na akci: "Rekonstrukce MK Nad kaplí v obci Police")26.06.201531.12.2015
Informace o konání IX. zasedání Zastupitelstva obce (Jednání ZO dne 2.7.2015)24.06.201502.07.2015
Informace o konání VIII. zasedání zastupitelstva (Jednání ZO dne 18.6.2015)10.06.201518.06.2015
rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby - st.lokalita Výpusta Police I. a II. etapa (stavební lokalita Výpusta Police I. a II. etapa)03.06.201519.06.2015
Dražební vyhláška (dražební vyhláška)26.05.201526.06.2015
Nařízení města č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (vyhlášení záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov)14.05.201501.08.2015
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za r. 2014 3 a 4 př. (příloha č.3 a 4 k závěrečnému účtu )12.05.201527.05.2015
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za r. 2014 1. příloh (příloha č. 1 a 2 k závěrečnému účtu )12.05.201527.05.2015
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za r. 2014 (závěrečný účet MVK za rok 2014)12.05.201527.05.2015
Pozvánka na veřejné projednávání Integrované strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko, z.s. ()07.05.201526.05.2015
Exekuční příkaz (exekuce prodejem nemovitostí)04.05.201520.05.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu (hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2015)29.04.201501.06.2015
celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - VaK Vsetín, a.s. (Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r. 2014)28.04.201528.05.2015
celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cen. předpisů pro vodné a stočné - Obec Police (celkové vyúčtování za rok 2014)27.04.201528.05.2015
Výkaz o plnění rozpočtu obce Police za rok 2014 (Závěrečný účet obce za rok 2014 - 2. část)20.04.201531.12.2015
Závěrečný účet obce Police za rok 2014 (Závěrečný účet obce za rok 2014 - 1. část)20.04.201531.12.2015
Vyhlášení záměru odprodeje obecního pozemku parc.č . 4536 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí (Záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 4536 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)20.04.201520.05.2015
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání ()13.04.201521.05.2015
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání (stavební lokalita Výpusta Police I. a II. etapa)08.04.201524.04.2015
Informace o konání VII. zasedání zastupitelstva obce  (Jednání ZO dne 16.4.2015)08.04.201516.04.2015
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice p.H. za rok 2014 ()08.04.201524.04.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy  (veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje)08.04.201522.06.2015
Informace o konání VI. zasedání zastupitelstva obce (Jednání ZO dne 26.3.2015)19.03.201526.03.2015
Návrh závěrečného účtu Obce Police za rok 2014 ()12.03.201509.04.2015
dražební vyhláška ()09.03.201517.04.2015
Záměr pronájmu obecních pozemků - vodní nádrž Nad Revírem (Záměr pronájmu obecních pozemků - Vodní nádrž Nad Revírem)24.02.201531.03.2015
Výzva k podání nabídky - pronájem vodní nádrž Nad Revírem (Výzva k podání nabídky na pronájem vodní nádrže Nad Revírem)24.02.201531.03.2015
Informace o konání V. zasedání zastupitelstva obce (Jednání ZO dne 26.2.2015)18.02.201526.02.2015
Vyhlášení záměru na změnu smluvních podmínek - nájem pohostinství (záměr změny smluvních podmínek nájmu pohostinství)02.02.201518.02.2015
Informace o konání IV. zasedání Zastupitelstva obce (Jednání ZO dne 29.1.2015)21.01.201529.01.2015
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (Operační prograam Lidské zdroje a zaměstnanost)20.01.201531.12.2015
Návrh rozpočtu na r. 2015 Sdružení měst a obcí Východní Moravy (Návrh rozpočtu na r. 2015 - SMO Východní Moravy)12.01.201527.01.2015
Vyhlášení záměru směny části obecního pozemku za část soukromého pozemku (záměr směny části ob.pozemku p.č. 151/1 za část soukr.pozemku p.č. 121)12.01.201528.01.2015
Oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" (Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje)09.01.201508.02.2015
Výzva k podání nabídky - pronájem pískovny (výzva k podání nabídky na pronájem pískovny)08.01.201507.02.2015
Oznámení koncepce "Národní plán povodí Dunaje" ()31.12.201430.01.2015
Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy (záplatové území drobného vodního toku Loučka km0,000 - 13,788, včetně vymezení aktivních zón)29.12.201429.01.2015
Oznámení ceny stočného od 1.1.2015 (oznámení ceny stočného za vypouštění odpadních vod od 1.1.2015)12.12.201431.12.2015
Informace o konání III. zasedání Zastupitelstva obce Police (Jednání ZO dne 11.12.2014)03.12.201411.12.2014
Nařízení Státní veterinární správy (ukončení - mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezp.nákazy - moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje)01.12.201417.12.2014
Návrh rozpočtu na r. 2015 Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (Návrh rozpočtu na r. 2015 - Svazku obcí Mikoregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko)28.11.201414.12.2014
Návrh rozpočtu Obce Police na r. 2015 - Soc.fond a Fond rezerv a rozvoje (Návrh rozpočtu na r. 2015 - SF a FRR)25.11.201411.12.2014
Návrh rozpočtu Obce Police na r. 2015 (Návrh rozpočtu Obce Police na r. 2015)25.11.201411.12.2014
Informace o konání II. zasedání Zastupitelstva obce Police (Jednání ZO dne 27.11.2014)19.11.201427.11.2014
Vyhlášení záměru pronájmu 1 místnosti v budově OÚ (Záměr pronájmu 1 místnosti - kanceláře v budově OÚ v Policích)19.11.201410.12.2014
Cenové oznámení (Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2015)18.11.201431.12.2015
Návrh rozpočtu na r. 2015 Svazku obcí pro hospodaření s odpady (Návrh rozpočtu na r. 2015 Svazku obcí pro hospodaření s odpady)14.11.201401.12.2014
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO (Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 6.11.2014)14.11.201431.12.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Police (Zasedání zastupitelstva obce)29.10.201406.11.2014
Vyhlášení záměru pronájmu části obecních pozemků - pískovna (Vyhlášení záměru pronájmu části obecních pozemků)29.09.201429.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce (Oznámení o době a místě konání voleb )25.09.201411.10.2014
Pozvánka na XXXIV. zasedání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 25.9.2014)17.09.201425.09.2014
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ()10.09.201430.11.2014
Informace o počtu a sídle volebního okrsku (informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do zastupitelstev obcí)26.08.201411.10.2014
Záměr směny části obecního pozemku za část soukromého pozemku (vyhlášení záměru směny části obecního pozemku p.č. 192 za část soukromého pozemku p.č. 315 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)15.08.201414.09.2014
Záměr směny části obecního pozemku za část soukromého pozemku (vyhlášení směny části obecního pozemku p.č. 192 za část soukromého pozemku p.č. 315 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)15.08.201414.09.2014
Nařízení obce č. 2/2014 - tržní řád (Nařízení obce č. 2/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD)15.08.201401.09.2014
Záměr pronájmu části obecního pozemku  (vyhlášení záměru pronájmu části obecního pozemku parc. č. 3/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)15.08.201414.09.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise (Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí)11.08.201410.10.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 14.8.2014)06.08.201414.08.2014
Rozhodnutí územní rozhodnutí o umístěnní stavby - prodloužení vodovodu Police - Výpusta (rozhodnutí o umístění stavby: Stavební lokalita "Výpusta" - Police I. a II. etapa - SO 04 - Prodloužení vodovodu Police -Výpusta)28.07.201413.08.2014
Dodatečná informace č. 1 v rámci veřejné zakázky (Dodatečná informace č. 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - název: Zahrada kocourka Damiánka)23.07.201430.07.2014
volby do zastupitelstva obce (počty podpisů na peticích pro volby do ZO 2014, dokumenty zveřejněny na www.valaskemezirici.cz)22.07.201405.08.2014
Dražební vyhláška (Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu)18.07.201420.08.2014
Výzva k podání nabídky - zahrada kocourka Damiánka (Veřejná zakázka malého rozsahu.)14.07.201430.07.2014
Zlínský kraj poskytl dotaci (Zlínský kraj poskytl dotaci na akci: "Splašková kanalizace obce Police SO 01-SO 04 Splašková kanalizace, sběrač A8, lokalita Pod školou")07.07.201431.12.2014
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Police pro volební období 2014-2018 (Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Police pro volební období 2014-2018)27.06.201406.08.2014
Pozvánka na XXXII. jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 26.6. 2014)18.06.201426.06.2014
Oznámení zahájení územního řízení (umístění stavby Stavební lokalita )17.06.201403.07.2014
Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2013 (Závěrečný účet za rok 2013 - 3. část SMO)13.06.201430.06.2014
Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2013 (Závěrečný účet za rok 2013 - 2. část SMO)13.06.201430.06.2014
Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2013 (Závěrečný účet za rok 2013 - 1. část SMO)13.06.201430.06.2014
Usnesení o nařízení elektr.dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)11.06.201431.07.2014
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2013 (Závěrečný účet za rok 2013 )09.06.201423.06.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství)04.06.201420.06.2014
Nařízení Státní veterinární správy (Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje)29.05.201414.06.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 29.5.2014)21.05.201429.05.2014
Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Evropského parlametu (Oznámení o době a místě konání voleb )08.05.201424.05.2014
Celkové vyúčtování ceny pro vodné a stočné r. 2013 ()30.04.201431.05.2014
Celkové vyúčtování ceny pro vodné a stočné 2013 (Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.)30.04.201430.05.2014
Veřejná vyhláška (hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2014)29.04.201402.06.2014
Celkové vyúčtování ceny pro stočné za r. 2013 (Obec Police)24.04.201425.05.2014
Rozhodnutí - stavební povolení - rekonstrukce hlavních polních cest HC1 a HC5 Police (rozhodnutí - stavební povolení)22.04.201408.05.2014
Rozhodnutí - stavební povolení - Hlavní polní cesta HC4 Police (rozhodnutí - stavební povolení)22.04.201408.05.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013 (Závěrečný účet za rok 2013 - 2. část)17.04.201431.12.2014
Závěrečný účet obce za rok 2013 (Závěrečný účet za rok 2013 - 1. část)17.04.201431.12.2014
informace o počtu a sídle volebního okrsku (Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu)08.04.201422.05.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 10.4.2014)02.04.201410.04.2014
Návrh závěrečného účtu obce Police za rok 2013 (Návrh závěrečného účtu za rok 2013)25.03.201411.04.2014
Stanovení počtu členů volební komise (Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP)24.03.201422.05.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení (Hlavní polní cesta HC4 Police)12.03.201428.03.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení (rekonstrukce hlavních polních cest HC1 a HC5 Police)11.03.201427.03.2014
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2013 (závěrečný účet za rok 2013)10.03.201426.03.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 6.3.2014)26.02.201406.03.2014
Vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku (vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 5312/2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)18.02.201406.03.2014
Veřejná vyhláška (Veřejná vyhláška - rozhodnutí Ministerstva dopravy)12.02.201428.02.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 30.1.2014)22.01.201430.01.2014
Vyhlášení záměru na dočasné snížení nájmu (Vyhlášení záměru na dočasné snížení nájmu do 31.12.2014)30.12.201329.01.2014
Oznámení zahájení územního řízení (oznámení zahájení územního řízení - studna a vodovod)06.12.201323.12.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 12.12.2013)04.12.201313.12.2013
Návrh rozpočtu Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2014 (návrh rozpočtu mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2014)03.12.201318.12.2013
Cenové oznámení - cena stočného (Oznámení o ceně stočného s účinností od 1. ledna 2014)03.12.201331.12.2014
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2014 (Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2014)26.11.201312.12.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 (Návrh rozpočtu obce Police na rok 2014)26.11.201312.12.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 28.11.2013)20.11.201329.11.2013
Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2014 (Návrh rozpočtu na rok 2014)19.11.201305.12.2013
Cenové oznámení - cena vodného a stočného s účinností od 1.1.2014 (Cenové oznámení - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.)18.11.201331.12.2014
Záměr pronájmu místnosti - kanceláře v budovdě OÚ (Vyhlášení záměru pronájmu )18.11.201310.12.2013
Vyhlášení záměru směny obecních pozemků za části soukromých pozemků v lokalitě Výpusta (vyhlášení směny pozemků)13.11.201302.12.2013
Návrh rozpočtu na rok 2014 Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem  (Návrh rozpočtu na rok 2014)24.10.201310.11.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 31.10.2013)23.10.201331.10.2013
Vyhlášení záměru pronájmu (pískovna) (vyhlášení záměru pronájmu části obecních pozemků (pískovna))15.10.201331.10.2013
Vyhlášení záměru směny obecních pozemků ()15.10.201331.10.2013
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení správního řízení (zahájení správního řízení o změně zařazení žel.dráhy do kategorie dráha regionální)14.10.201330.10.2013
Veřejná vyhláška - Kateřina Winklerová (veřejná vyhláška)10.10.201326.10.2013
Oznámení o době a místě konání voleb - volby Poslanecké sněmovny ČR (Oznámení o době a místě konání voleb )10.10.201326.10.2013
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Parlamentu ČR)08.10.201314.10.2013
Nařízení Státní veterinární správy (Nařízení SVS při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nkazy - moru včelího plodu)30.09.201330.10.2013
informace o počtu a sídle volebního okrsku (Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Parlamentu ČR)26.09.201326.10.2013
Stanovení počtu členů volební komise (Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Parlamentu ČR)25.09.201326.10.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 26.9.2013)19.09.201327.09.2013
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (Dodatek č. 1 k veřejnorávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemov. ze dne 9.7.2012)18.09.201331.12.2015
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (Projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost)10.09.201312.10.2014
Vyhlášení záměru směny části obecního pozemku za část soukromého pozemku (vyhlášení směny pozemků)09.09.201325.09.2013
Zlínský kraj poskytl dotaci (Zlínský kraj poskytl dotaci na akci: "Výměna zbývajících oken v ZŠ Police")06.09.201331.12.2013
Rozhodnutí hejtmana ZK č. 2/2013 o odvolání období nepříznivých klimatických podmínek (Rozhodnutí hejtmama Zlínského kraje č. 2/2013)16.08.201301.09.2013
Vypínání elektrické energie (ve dnech 21. a 28.8.2013 dojde k vypnutí elektrické energie v části obce)26.07.201329.08.2013
Rozhodnutí hejtmana ZK o vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek (Rozhodnutí hejtmama Zlínského kraje č. 1/2013)25.07.201317.08.2013
Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu ()19.07.201310.08.2013
Oznámení zahájení územního řízení (oznámení zahájení územního řízení - oplocení)17.07.201302.08.2013
Oznámení o zahájení územního řízení ()03.07.201319.07.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2012 ()01.07.201331.12.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012 (závěrečný účet za rok 2012)01.07.201331.12.2013
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba)24.06.201310.09.2013
Vyhlášení záměru prodeje části obecních pozemků (vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 151/1 a parc. č. 249 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)21.06.201321.07.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 27.6.2013)20.06.201328.06.2013
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko -4. část  (Závěrečný účet za rok 2012 - 4. část)05.06.201321.06.2013
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko - 3. část (Závěrečný účet za rok 2012 - 3. část)05.06.201321.06.2013
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko - 2. část (Závěrečný účet za rok 2012 - 2. část)05.06.201321.06.2013
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko -1. část  (Závěrečný účet za rok 2012 - 1. část)05.06.201321.06.2013
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení ()28.05.201313.06.2013
Návrh závěrečného účtu SMO Východní Moravy za rok 2012 (Návrh závěrečného účtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2012)17.05.201304.06.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva ()16.05.201313.06.2013
Vyhlášení záměru pronájmu části obecního pozemku (Vyhlášení záměru pronájmu)07.05.201323.05.2013
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí (Hromadný předpisný seznam)29.04.201331.05.2013
Informace k dani z nemovitostí v r. 2013 (Informace Finančního úřadu )18.04.201318.05.2013
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem (Závěrečný účet za rok 2012)17.04.201304.05.2013
Pronájem obecních pozemků - výzva (Výzva k podání nabídky na pronájem obecních pozemků)08.04.201329.04.2013
Vyhlášení záměru směny pozemků - Výpusta ()27.03.201326.04.2013
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (Projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost)27.03.201331.12.2013
Vyhlášení záměru směny obecního pozemku za část soukromého pozemku (Vyhlášení záměru směny obecního pozemku parc.č. 4136 za část soukromého pozemku parc.č. 4893 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)25.03.201324.04.2013
Inventarizační zpráva za rok 2012 (Inventarizační zpráva za rok 2012)22.03.201331.12.2013
Vyhlášení záměru pronájmu obecních pozemků (Vyhlášení záměru pronájmu obecních pozemků v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)22.03.201322.04.2013
Návrh závěrečného účtu obce Police za rok 2012 (Návrh závěrečného účtu za rok 2012)21.03.201307.04.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 21.3.2013)14.03.201322.03.2013
Posuzování vlivů na životní prostředí (koncepce "Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016")28.02.201330.03.2013
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (veřejná vyhláška - povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského)19.02.201307.03.2013
Výsledky hlasování 2. kolo prezidentských voleb ()28.01.201327.02.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Zasedání dne 31.1.2013)24.01.201323.02.2013
Oznámení o době a místě konání voleb - volby prezidenta - 2 kolo (Oznámení o době a místě konání voleb - volby prezidenta)17.01.201326.01.2013
Návrh opatření obecné povahy (Povolení výjimky ze zákazu škodlivdě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha bobra evropského)17.01.201302.02.2013
Návrh rozpočtu Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2013 (návrh rozpočtu mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2013)15.01.201304.02.2013
Oznámení o době a místě konání voleb - volby prezidenta (Oznámení o době a místě konání voleb - volby prezidenta)27.12.201217.01.2013
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Komplexní pozemková úprava (Rozhodnutí o výmně nebo přechodu vlastnických práv v rámci KPÚ)20.12.201205.01.2013
Záměr odprodeje části obecního pozemku  (vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 3592/17 v k.ú. Police u V.M. lokalita Výpusta)17.12.201216.01.2013
Oznámení Obecního úřadu Police o ceně stočného (Cena stočného od 1.1.2013)14.12.201231.12.2013
Oznámení Úřadu práce České republiky ()10.12.201201.01.2013
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby prezidenta)10.12.201220.12.2012
Informace o pokynu Hlavního hygienika ČR k provedení zvýšeného státního zdravotního dozoru (Ministerstvo zdravotnictví reaguje na aktuální vývoj v kauze metanol v předvánočním čase)07.12.201230.01.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 13.12.2012)05.12.201214.12.2012
informace o počtu a sídle volebního okrsku (informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volbu prezidenta)27.11.201211.01.2013
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2013 (Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2013)26.11.201213.12.2012
Návrh rozpočtu obce na rok 2013 (Návrh rozpočtu obce Police na rok 2013)26.11.201213.12.2012
Upozornění Městského úřadu Valašské Meziříčí (výměna občanských, řidičských a technických průkazů )22.11.201231.03.2013
Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy pro rok 2013 (Návrh rozpočtu na rok 2013)20.11.201206.12.2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise (Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby prezidenta)12.11.201211.01.2013
Informace k výměně občanských průkazů (Sdělení Městského úřadu Valašské Meziříčí )12.11.201201.02.2013
Cenové oznámení - cena vodného a stočného s účinností od 1.1.2013 (Cenové oznámení)12.11.201201.02.2013
Zlínský kraj poskytl dotaci (Zlínský kraj poskytl dotaci na akci: )01.11.201201.02.2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem  (Návrh rozpočtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice p.H. na rok 2013)29.10.201227.11.2012
Laboratoře nabízející vyšetření metylalkoholu v lihovinách (seznam laboratoří)09.10.201231.12.2012
Vyhlášení mimořádného opatření (Mimořádné opatření)01.10.201231.12.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR (Oznámení o době a místě konání voleb )27.09.201213.10.2012
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 4.10.2012)25.09.201204.10.2012
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ()24.09.201215.11.2012
Upozornění Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ()21.09.201221.10.2012
Veřejná vyhláška - oznámení vydání aktualizace zásad územního rozvoje Zlínského kraje (veřejná vyhláška)19.09.201205.10.2012
Vyhlášení mimořádného opatření (Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje mimořádné opatření)17.09.201230.09.2012
Vyhlášení mimořádného opatření (Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje mimořádné opatření)14.09.201216.09.2012
informace o počtu a sídle volebního okrsku (Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do zastupitelstev kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR)29.08.201212.10.2012
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 30.8.2012)20.08.201230.08.2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise (Stanovení počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR)13.08.201213.10.2012
Dražební vyhláška ()10.08.201209.09.2012
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Police ()26.07.201203.08.2012
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému (Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů dajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí)12.07.201211.08.2012
Výzva k předložení nabídek - pronájem pohostinství (Výzva k podání nabídek na pronájem pohostinství)29.06.201231.07.2012
Vyhlášení záměru pronájmu - pohostinství (Vyhlášení záměru pronájmu )29.06.201231.07.2012
Rozhodnutí - ustanovení opatrovníka (Ustanovení opatrovníka pro osoby vstupující do práv zemřelého vlastníka pozemků p. Františka Štěpánka)25.06.201211.07.2012
Rozhodnutí - ustanovení opatrovníka (Ustanovení opatrovníka pro osoby vstupující do práv zemřelého vlastníka pozemků p. Bedřicha Navrátila)25.06.201211.07.2012
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012)21.06.201228.06.2012
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka  (Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka v řízení o KPÚ v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)11.06.201227.06.2012
Oznámení o uzavření odboru stavebního řádu ()04.06.201208.06.2012
Komunitní plán (Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko)04.06.201204.07.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011 (Závěrečný účet obce za rok 2011)31.05.201231.12.2012
Závěrečný účet za rok 2011 (Závěrečný účet obce za rok 2011)31.05.201231.12.2012
Inventarizační zpráva za rok 2011 (Inventarizační zpráva za rok 2011)31.05.201231.12.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - umístění stavby "Police, 243/1, Vašíčková, přípojka NNV")31.05.201216.06.2012
Závěrečný účet SMO Východní Moravy za rok 2011 (Závěrečný účet za rok 2011)28.05.201213.06.2012
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko  (Závěrečný účet za rok 2011)28.05.201213.06.2012
Rozhodnutí o schválení návrhu - Komplexní pozemková úprava ()28.05.201214.06.2012
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 30.5.2012)23.05.201230.05.2012
Posuzování vlivů na životní prostředí ( zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Změna č. 3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava)21.05.201221.06.2012
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2011 (Závěrečný účet za rok 2011)15.05.201202.06.2012
Vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu (Vyhlášení výsledků hlasování )05.05.201221.05.2012
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2011 (Návrh Závěrečného účtu za rok 2011)03.05.201231.05.2012
Výměna řidičských průkazů (Povinná výměna se týká držitelů řidičských průkazů vydaných od 1.1.2001 do 31.12.2002)20.04.201231.12.2012
Oznámení o době a místě konání místního referenda (Oznámení o době a místě konání místního referenda dne 5.5.2012)19.04.201206.05.2012
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 26.4.2012)19.04.201226.04.2012
Veřejná vyhláška (Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje)16.04.201212.06.2012
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí (Veřejná vyhláška o hromadném předpisném seznamu daně z nemovitostí na rok 2012)10.04.201217.05.2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise (Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro konání místního referenda)10.04.201205.05.2012
Komlexní pozemkové úpravy Police - Vystavení návrhu a pozvánka k závěrečnému jednání (Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katasrálnám území Police u Valašského Meziříčí a pozvánka na závěrečné jednání)13.03.201213.04.2012
Výzva k podání nabídky - pronájem pískovny (Výzva k podání nabídky - pronájem Pískovny Police)09.03.201229.03.2012
Projekt Veřejně prospěšné práce (Projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost)05.03.201231.12.2012
Daň z příjmů r. 2012 (Tisková zpráva)05.03.201204.04.2012
Veřejná vyhláška  (veřejná vyhláška - zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb.)06.02.201224.02.2012
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 9.2.2012)01.02.201210.02.2012
Vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 151/1 (vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 151/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)23.01.201231.03.2012
Vyhlášení záměru pronájmu části obecních pozemků (vyhlášení záměru pronájmu části obecních pozemků (pískovna))23.01.201231.03.2012
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012)11.01.201220.01.2012
Oznámení Obecního úřadu Police o ceně stočného (Oznámení o ceně stočného s účinností od 1. ledna 2012)14.12.201131.01.2012
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 13.12.2011)06.12.201113.12.2011
Nařízení Státní veterinární správy (Nařízení SVS, kterým se mění mimořádná veterinární opatření)30.11.201131.01.2012
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2012 (Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2012)25.11.201113.12.2011
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 (Návrh rozpočtu obce Police na rok 2012)25.11.201113.12.2011
Návrh rozpočtu Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko (návrh rozpočtu mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2012)15.11.201101.12.2011
Návrh rozpočtu SMO VM na rok 2012  ()14.11.201129.11.2011
Návrh rozpočtového výhledu SMO Východní Moravy  (Návrh rozpočtového výhledu SMO Východní Moravy na období 2013-2015)14.11.201129.11.2011
Návrh rozpočtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice p.H. na rok 2012 (Návrh rozpočtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice p.H. na rok 2012)09.11.201109.12.2011
Cenové oznámení - cena vodného a stočného (Vodovody a kanalizace Vsetín oznamují změnu ceny vodného a stočného od 1.1.2012)04.11.201131.01.2012
Obchodní podmínky pro dodávku vody a Reklamační řád (Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě a Reklamační řád společnosti VaK Vsetín)04.11.201104.12.2012
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011)20.10.201127.10.2011
Stanovisko Ministerstva životního prostředí (stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce )13.10.201129.10.2011
Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy Územního plánu Police ()05.10.201121.10.2011
Vyhlášení záměru pronájmu části obecních pozemků (Obec Police vyhlašuje záměr pronájmu části obecních pozemků p.č. 3592/16 a 3592/2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)04.10.201103.11.2011
Vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku (Obec Police vyhlašuje záměr odprodeje části obecního pozemku 381 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)04.10.201103.11.2011
Vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku (Obec Police vyhlašuje záměr odprodeje části obecního pozemku 3/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)04.10.201103.11.2011
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 22.9.2011)16.09.201122.09.2011
Oznámení o uzavření odboru stavebního řádu (ve dnech 6.10.2011 - 7.10.2011 bude odbor stavebního řádu ve Valašském Meziříčí uzavřen.)15.09.201107.10.2011
Rozhodnutí - stavební povolení "Splašková kanalizace Police - sběrač A8" (lokalita Pod školou)07.09.201123.09.2011
Nabídka pozemků k pronájmu (Pozemkový fond ČR nabízí k pronájmu pozemky v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)01.08.201127.10.2011
Rozhodnutí Územní rozhodnutí o změně využití území (Těžba nevyhrazeného nerostu písku v obci Police, okr. Vsetín - Obnovení těžby suroviny ve vymezeném prostoru I. etapy.)25.07.201110.08.2011
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 21.7.2011)14.07.201121.07.2011
Výzva k podání nabídky - pronájem pískovny (pronájem pískovny)29.06.201113.07.2011
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba)24.06.201119.10.2011
Oznámení zahájení územního řízení (Těžba nevyhrazeného nerostu písku v obci Police, okr. Vsetín - Obnovení těžby suroviny ve vymezeném prostoru I. etapy)20.06.201106.07.2011
Vyhlášení záměru pronájmu (pískovna) (Obec Police vyhlašuje záměr pronájmu části obecních pozemků (pískovna))20.06.201113.07.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 (OZV č. 1/2011 Požární řád )17.06.201103.07.2011
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 16.6.2011)08.06.201117.06.2011
Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy ÚP Police (veřejná vyhláška)08.06.201126.07.2011
Návrh změny rozpočtu SMO Východní Moravy pro rok 2011 (Návrh změny rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy pro rok 2011)08.06.201124.06.2011
Návrh závěrečného účtu DSO SMO VM za rok 2010 (Návrh závěrečného účtu DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2010)08.06.201124.06.2011
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2010 (závěrečný účet za rok 2010)01.06.201117.06.2011
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko  (závěrečný účet za rok 2010)31.05.201116.06.2011
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků (Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků ve dnech 20. a 21. 6. 2011)24.05.201123.06.2011
Posuzování vlivů na životní prostředí (Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., - zveřejnění návrhu koncepce )09.05.201108.06.2011
Zveřejnění nepronajatého majetku - nabídka (Nabídka k pronájmu pozemků)02.05.201130.07.2011
Veřejná vyhláška - Marie Miklová ()02.05.201118.05.2011
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 14.4.2011)07.04.201115.04.2011
Závěr zjišťovacího řízení (závěr zjišťovacího řízení - těžba písku obnovení I. etapy)30.03.201116.04.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010 (závěrečný účet za rok 2010)23.03.201114.04.2011
Veřejná vyhláška - Marie Miklová ()23.03.201108.04.2011
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů (Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011)07.03.201114.04.2011
Veřejná vyhláška - Marie Miklová ()02.03.201118.03.2011
Informace o oznámení a zahájení zjišťovacího řízení (Těžba nevyhrazeného nerostu písku v obci Police, okr. Vsetín - Obnovení těžby suroviny ve vymezeném prostoru I. etapy)24.02.201117.03.2011
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  (Oznámení o zahájení vodoprávního řízení -splašková kanalizace pod školou)08.02.201110.03.2011
Usnesení - dražební vyhláška ()03.02.201122.03.2011
Nabídka pozemků k pronájmu (Pozemkový fond ČR nabízí k pronájmu pozemky v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)31.01.201129.04.2011
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 3.2.2011)27.01.201103.02.2011
Příspěvek na veřejně prospěšné práce (informační leták o čerpaném příspěvku)27.01.201131.10.2011
Změny v dani z nemovitostí od 1.1.2011 ()25.01.201124.02.2011
Usnesení - dražební vyhláška ()25.01.201110.03.2011
Nařízení Státní veterinární správy (Mimořádná veterinární opatření - vakcinace - katarální horečka)05.01.201104.02.2011
Rozhodnutí Územní rozhodnutí o umístění stavby (Informační nosič - č. 3)04.01.201120.01.2011
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků v rámci KPÚ (Pozemkový úřad Vsetín oznamuje, že zabezpečil vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků)21.12.201026.01.2011
Oznámení Obecního úřadu Police o ceně stočného (Obecní úřad Police oznamuje cenu stočného za vypouštění odpadních vod od 1.1.2011)15.12.201015.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 (OZV o místním poplatku ze vstupného)15.12.201002.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 (OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství)15.12.201002.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 (OZV o místním poplatku ze psů)15.12.201002.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 (OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)15.12.201002.01.2011
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Zveme občany na jednání zastupitelstva obce Police dne 15.12.2010)08.12.201015.12.2010
Návrh rozpočtu změna SMOVM na rok 2010 (Návrh rozpočtu změna - SMOVM)01.12.201031.12.2010
Návrh rozpočtu SMO VM na rok 2011 2. var. ()01.12.201031.12.2010
Návrh rozpočtu SMO VM na rok 2011 1. var. (návrh rozpočtu SMO VM na rok 2011 )01.12.201031.12.2010
Cenové oznámení - cena vodného a stočného (Cenové oznámení)30.11.201030.12.2010
Návrh rozpočtu na r. 2011 - Sociální fond (Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2011)29.11.201016.12.2010
Návrh rozpočtu obce na rok 2011 (Návrh rozpočtu obce Police na rok 2011)29.11.201016.12.2010
Návrh rozpočtu Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2011 (návrh rozpočtu mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2011)24.11.201024.12.2010
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2010)16.11.201024.11.2010
Stanovisko MŽP (k programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 - 2012)12.11.201012.12.2010
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (stavba: Informační nosič - č. 3 )12.11.201028.11.2010
Pozvánka na ustavující zasedání ZO ()04.11.201011.11.2010
Posuzování vlivů na životní prostředí (zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji)20.10.201020.11.2010
oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce)30.09.201015.10.2010
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Zveme občany na jednání zastupitelstva obce Police dne 30.9.2010)23.09.201001.10.2010
Stanovisko Ministerstva životního prostředí (k návrhu koncepce Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji)16.09.201016.10.2010
Závěr zjišťovacího řízení (Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje)15.09.201015.10.2010
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Zveme občany na jednání zastupitelstva obce Police dne 9.9..2010)02.09.201009.09.2010
informace o počtu a sídle volebního okrsku (Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do zastupitelstva obce)31.08.201015.10.2010
Stanovení počtu členů volební komise (Stanovení počtu členů volební komise pro volby do zastupitelstva obce)16.08.201015.10.2010
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje (Návrh výhledové koncepce)09.08.201010.09.2010
Informace k volbám do zastupitelstva obce (Informace k volbám do ZO)22.07.201016.10.2010
Informace o počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2010-2014 (Informace o stanovení počtu členů ZO)22.07.201016.10.2010
veřejná vyhláška  (Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Police)15.07.201001.09.2010
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 8.7.2010)02.07.201009.07.2010
Zlínský kraj poskytl dotaci (Zlínský kraj poskytl dotaci na odstranění následků prvotních povodňových škod)01.07.201031.08.2010
Oznámení o pověření (Oznámení o pověření)23.06.201009.07.2010
Závěr zjišťovacího řízení (Závěr zjišťovacího řízení - Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 - 2012)18.06.201018.07.2010
Závěrečný účet SMO Východní Moravy za rok 2009 (Závěrečný účet za rok 2009)07.06.201022.06.2010
Vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku (Obec Police vyhlašuje záměr odprodeje části obecního pozemku )04.06.201001.07.2010
Pozvánka na mimořádné jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 3.6.2010)03.06.201003.06.2010
Rozhodnutí hejtmana ZK o vyhlášení stavu nebezpečí (stav nebezpečí od 2.6.2010 do 13.6.2010)02.06.201014.06.2010
Oznámení o místě uložení písemnosti (Oznámení o místě uložení písemnosti pro Manovou Žanetu)02.06.201018.06.2010
Rozhodnutí hejtmana ZK o prodloužení stavu nebezpečí (stav nebezpečí do 31.5.2010)25.05.201031.05.2010
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 27.5.2010)20.05.201028.05.2010
veřejná vyhláška - Pavel Fojtík (o uložení písemnosti)19.05.201004.06.2010
Rozhodnutí hejtmana ZK o vyhlášení stavu nebezpečí (Stav nebezpečí od 18.5.2010 do 24.5.2010)19.05.201025.05.2010
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko  (závěrečný účet za rok 2009)13.05.201011.06.2010
Oznámení o místě konání voleb do Parlamentu ČR (Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)13.05.201030.05.2010
Veřejná vyhláška - Pavel Pavlín ()12.05.201028.05.2010
Výzva k podání nabídky - oprava místní komunikace Rozsocháčí ()10.05.201019.05.2010
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraj 2010 - 2012 (Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., )10.05.201009.06.2010
Výzva k podání nabídky - pronájem pískovny (Obec police vyhlašuje výzvu k odání nabídky na pronájem pískovny)06.05.201019.05.2010
Vyhláška Finančního úřadu Valašské Meziříčí (vyměření daně z nemovitostí na rok 2010)26.04.201028.05.2010
veřejná vyhláška - Pavel Fojtík ()21.04.201007.05.2010
Veřejná vyhláška - Pavel Pavlín ()14.04.201030.04.2010
informace o počtu a sídle volebního okrsku (pro volby do Parlamentu ČR)13.04.201029.05.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  (Inženýrské sítě Pod klubovnou)07.04.201009.05.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  (Inženýrské sítě lokality Hluboček)07.04.201009.05.2010
Stanovení počtu členů volební komise (Stanovení počtu členů volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)29.03.201028.05.2010
Vyhlášení záměru pronájmu části obecních pozemků (vyhlášení záměru pronájmu části obecních pozemků (pískovna))29.03.201028.04.2010
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce ()18.03.201026.03.2010
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 (Veřejně prospěšné práce)10.03.201001.09.2011
Závěrečný účet obce za rok 2009 (závěrečný účet za rok 2009)09.03.201026.03.2010
Rozhodnutí Územní rozhodnutí č. 4 ()04.03.201020.03.2010
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ()27.01.201012.02.2010
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Zveme občany na jednání zastupitelstva obce Police dne 28.1.2010)21.01.201029.01.2010
Návrh rozpočtu obce na rok 2010 (Návrh rozpočtu obce Police na rok 2010)01.12.200931.12.2009
Návrh rozpočtu SMO VM na rok 2010 ()24.11.200924.12.2009
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ()24.11.200924.12.2009
Rozpočet mikroprojektu SMO VM ()24.11.200924.12.2009
Návrh financování SMO VM pro rok 2010 ()24.11.200924.12.2009
Aktualizovaný návrh rozpočtu SMO VM na rok 2009 ()24.11.200924.12.2009
Návrh rozpočtu SMO VM na rok 2010 ()24.11.200924.12.2009
Rozpočtový výhled Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko ()19.11.200919.12.2009
Návrh rozpočtu Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko ()19.11.200919.12.2009
Zlínský kraj poskytne dotaci (Zlínský kraj poskytne dotaci na projekt "Územní plán Police - návrh")11.11.200931.12.2009
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce ()16.10.200924.10.2009
veřejná vyhláška - Blaho Miroslav ()29.09.200915.10.2009
oznámení o době a místě konání voleb (starosta obce oznamuje dobu a místo konání voleb do Parlamentu ČR)23.09.200929.09.2009
informace o počtu a sídle volebního okrsku (starosta obce stanovuje volební okrsek)08.09.200915.09.2009
Stanovení počtu členů volební komise (starosta obce stanovuje minimální počet členů volební komise)28.08.200915.09.2009
Vyhlášení záměru pronájmu části hospodářské budovy (obec Police vyhlašuje záměr pronájmu části hospodářské budovy)31.07.200930.08.2009
č. 4 technická infrastruktura  (vodní hospodářství )29.07.200929.08.2009
návrh č. 2 (hlavní výkres - urbanistická koncepce )29.07.200929.08.2009
odůvodnění č. 3  (výkres předpokládaných záborů ZPF)29.07.200929.08.2009
Textová část návrhu ÚP Police ()29.07.200929.08.2009
Textová část odůvodnění ÚP Police ()29.07.200929.08.2009
1. Koordinační výkres ()29.07.200929.08.2009
2. Výkres širších vztahů ()29.07.200929.08.2009
Posouzení vlivu na životní prostředí (Rozšíření těžebního území pískovny)29.07.200929.08.2009
Zadání pro zpracování územního plánu obce ()29.07.200928.08.2009
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce ()27.07.200931.07.2009
Návrh územního plánu (Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje)26.07.200925.08.2009
Návrh územního plánu (Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací)26.07.200925.08.2009
Návrh územního plánu (Výkres základního členění)26.07.200925.08.2009
Návrh rozpočtu Místní akční skupiny na rok 2009 ()25.06.200925.07.2009
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce ()25.06.200902.07.2009
Provozní řád víceúčelového hřiště (Obec Police vydává Provozní řád víceúčelového hřiště)17.06.200917.07.2015
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko  (závěrečný účet za rok 2008)08.06.200908.07.2009
Vyhlášení záměru pronájmu (Obec Police vyhlašuje záměr pronájmu 1 místnosti)05.06.200925.06.2009
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (Jednání zastupitelstva obce dne 4.6.2009)28.05.200905.06.2009
oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (Starosta obce Police podle § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. oznamuje..)21.05.200905.06.2009
Vypínání elektrické energie (Dne 27.5.2009 od 7:30 do 15:30 hod. bude vypnut elektrický proud - viz mapka)12.05.200928.05.2009
Nabídka pozemků k pronájmu (Pozemkový fond ČR nabízí k pronájmu pozemky v k.ú. Police u Valašského Meziříčí)05.05.200906.06.2009
Vyhláška Finančního úřadu Valašské Meziříčí (hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí na rok 2009)27.04.200929.05.2009
informace o počtu a sídle volebního okrsku (pro volby do Evropského parlamentu)27.04.200905.06.2009
Stanovení počtu členů volební komise (Stanovení počtu členů volební komise pro volby do EU)15.04.200915.05.2009
Vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků (Obec Police vyhlašuje záměr prodeje obecních pozemků pro stavbu Poldr Police)07.04.200907.05.2009
orální vakcinace lišek (na území obce se provádí očkování lišek)31.03.200930.04.2009
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce ()25.03.200927.03.2009
závěrečný účet obce za rok 2008 (závěrečný účet obce za rok 2008 podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb.)16.03.200916.04.2009
Výzva k podání nabídky - pronájem pozemků Pod Kusy (Předmětem výzvy je pronájem obecních pozemků v lokalitě Pod Kusy)16.03.200925.03.2009
očkování proti katarální horečce ovcí ()16.03.200915.04.2009
Územní rozhodnutí č. 9 (územní rozhodnutí o umístění stavby "inženýrské sítě lokality Pod klubovnou)10.03.200926.03.2009
Záměr pronájmu zemědělských pozemků (Obec Police vyhlašuje záměr pronájmu zemědělských pozemků v lokalitě Pod Kusy)02.03.200925.03.2009
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce ()05.02.200912.02.2009
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko  (závěrečný účet za rok 2008)05.02.200925.02.2009
Územní rozhodnutí č. 4 (územní rozhodnutí o umístění stavby "Inženýrské sítě lokality Hluboček Police")28.01.200911.02.2009
Oznámení o uložení písemnosti ()26.01.200912.02.2009
Závěr zjišťovacího řízení (větrný park Kelečsko)22.01.200923.02.2009
Výzva k předložení nabídek - pronájem pohostinství (Obec Police vyhlašuje výzvu pro podání nabídek na pronájem pohostinství v obci Police)21.01.200906.02.2009
Výzva k podání nabídky (Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce )12.01.200923.01.2009
Závěr zjišťovacího řízení (větrný park Kelečsko)23.12.200823.01.2009
Oznámení zahájení územního řízení (Inženýrské sítě Pod klubovnou)23.12.200822.01.2009
Usnesení z XX. ZO ze dne 18.12.2008 ()23.12.200822.01.2009
Opravné rozhodnutí (o opravě zřejmých nesprávností )15.12.200802.01.2009
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (dne 18.12.2008)11.12.200819.12.2008
veřejná vyhláška - oznámení zahájení ÚŘ (oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání)10.12.200825.01.2009
Návrh rozpočtu obce na rok 2009 (Návrh rozpočtu obce Police na rok 2009)02.12.200801.01.2009
návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2009 (návrh rozpočtu mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2009)25.11.200812.12.2008
Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení (Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Informace o oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - Větrný park Kelečsko)19.11.200805.12.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 (vyvěšení OZV č. 1/2008)19.11.200810.12.2008
Vyhlášení záměru pronájmu (Obec Police vyhlašuje záměr pronájmu budovy pohostinství)19.11.200819.12.2008
veřejná vyhláška - Blaho Miroslav (o uložení písemnosti)10.10.200826.10.2008
Nařízení Krajské veterinární správy č. 4/2008 (o mimořádných veterinárních opatřeních)10.10.200809.11.2008
oznámení o době a místě konání voleb (oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Zlínského kraje)01.10.200819.10.2008
Výzva ke kácení a okleštění stromoví (ČEZ Distribuce a.s. žádá majitele pozemků o pokácení a okleštění stromoví)30.09.200815.11.2008
Zlínský kraj poskytl dotace (Zlínský kraj poskytl dotace na nákup čerpadla a ochranných zásahových oděvů)30.09.200830.10.2008
veřejná vyhláška - Blaho Miroslav ()30.09.200816.10.2008
Veřejná vyhláška (ustanovení opatrovníka)30.09.200816.10.2008
očkování lišek proti vzteklině ()22.09.200810.10.2008
Veřejná vyhláška (oznámení vydání opatření obecné povahy zásad územního rozvoje Zlínského kraje)16.09.200803.10.2008
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (čtvrtek 18.9.2008 v 19.00 hodin)12.09.200818.09.2008
nárazová odorizace zemního plynu (v týdnu od 8.9.208 do 12.9.2008 bude probíhat nárazová odorizace zemního plynu)08.09.200814.09.2008
informace o počtu a sídle volebního okrsku ()02.09.200818.10.2008
očkování proti katarální horečce ovcí ()02.09.200802.10.2008
Stanovení počtu členů volební komise (volby do zastupitelstva kraje)11.08.200819.10.2008
oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Moravy ()08.08.200801.01.2009
závěrečný účet obce za rok 2007 ()07.08.200806.09.2008
Závěrečný účet mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko  ()03.08.200808.08.2008

Obec Police © 2008 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Webdesing: NOWONET media s.r.o. | Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko – Starojicko, o.s.
Kopírování článků a informací je bez předchozího souhlasu zakázané.