Obec Police - Škola - ZŠ a MŠ

Obec Police - Škola - ZŠ a MŠ

Škola - ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín

 

 

 

 

Rozhodnutí

 

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín, příspěvková organizace.

podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

 

 

Děti, jejichž zákonní zástupci mají přidělena registrační čísla

 

 1,2,4

 

 

 

jsou přijaté

 

 

 

 

k základnímu vzdělávání v základní škole škole, jejíž činnost vykonává

 Základní škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín pro školní rok 2017/2018

 

 Odůvodnění

 

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, neboť žádosti se v plném rozsahu vyhovuje (§ 68 odst. 4 správního řádu).

 

Ředitel základní  školy rozhodl o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Při posuzování žádosti zákonného zástupce dítěte postupoval ředitel podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

 

 

 

 

    V Policích dne 6. Dubna 2017                                                        Mgr. Drahomír Buksa

 

 

 


       
Nová vrstva...

Obec Police © 2008 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Webdesing: NOWONET media s.r.o. | Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko – Starojicko, o.s.
Kopírování článků a informací je bez předchozího souhlasu zakázané.