Obec Police - Územní plán

Obec Police - Územní plán

Územní plán

Územní plán Police

5. 10. 2011

Územní plán Police

Opatření obecné povahy - Územní plán Police.pdf (.pdf, 4.68 MB)

Textová část návrhu ÚP Police

Textová část odůvodnění ÚP Police (.pdf, 924.04 KB)
Textová část návrhu ÚP Police (.pdf, 924.04 KB)

Grafická část návrhu ÚP Police

I.1 - výkres základního členění území.pdf (.pdf, 664.79 KB)
I.2 - hlavní výkres.pdf (.pdf, 967.81 KB)
I.3 - výkres VPS.pdf (.pdf, 836.82 KB)
I.4 - vodní hospodářství.pdf
(.pdf, 1.28 MB)
I.5 - energetika, spoje.pdf
(.pdf, 819.44 KB)

Textová část odůvodnění ÚP Police

Textová část odůvodnění ÚP Police.pdf (.pdf, 924.05 KB)

Grafická část odůvodnění ÚP Police

II.1 - koordinační výkres.pdf (.pdf, 1.75 MB)
II.2 - výkres širších vztahů.pdf (.pdf, 4.02 MB)
II.3 - výkres předpokládaných záborů ZPF.pdf (.pdf, 1.34 MB)

Vyhodnocení vlivů ÚP Police na udržitelný rozvoj území

Posouzení návrhu ÚP Police z hlediska vlivů na ŽP a veřejné zdraví.pdf (.pdf, 16.78 MB)
Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na ŽP .pdf
(.pdf, 1.08 MB)

 

Zpráva o uplatňování ÚP Police [pdf]

 

 

 


Obec Police © 2008 - 2017 Všechna práva vyhrazena. Webdesing: NOWONET media s.r.o. | Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko – Starojicko, o.s.
Kopírování článků a informací je bez předchozího souhlasu zakázané.